Sự hình thành Green i-Park (GiP)

Với kinh nghiệm thành công từ thực tiễn hơn 10 năm về phát triển hạ tầng KCN cũng như thu hút nguồn vốn FDI cùng với các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong công tác GPMB, xây dựng và điều hành quản lý KCN.

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Công ty Chúng tôi nuôi dưỡng giấc mơ lớn là trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng KCN- Đô thị - Dịch vụ.